Bạn đang xem máy chủ Việt Nam

Lưu ý: Hệ thống chỉ hiện những Server nào đang còn hàng. Những Server hết hàng sẽ bị ẩn.

50.000 đ /30 ngày

GÓI DVSRRSL1

Dung lượng:6.000 MB SSD
Tài khoản:Không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:Không giới hạn
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Có Backup
70.000 đ /30 ngày

GÓI DVSRRSL2

Dung lượng:15.000 MB SSD
Tài khoản:Không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:Không giới hạn
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Có Backup
130.000 đ /30 ngày

GÓI DVSRRSL3

Dung lượng:50.000 MB SSD
Tài khoản:Không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:Không giới hạn
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Có Backup
240.000 đ /30 ngày

GÓI DVSRRSL4

Dung lượng:70.000 MB SSD
Tài khoản:Không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:Không giới hạn
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Có Backup
500.000 đ /30 ngày

GÓI DVSRPRO

Dung lượng:500.000.000 MB SSD
Tài khoản:Không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:Không giới hạn
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Có Backup