Bạn đang xem máy chủ Việt Nam

Lưu ý: Hệ thống chỉ hiện những Server nào đang còn hàng. Những Server hết hàng sẽ bị ẩn.

Cam kết: Hosting chất lượng 100%, không bị gián đoạn dịch vụ khi sử dụng.

1.000 đ /30 ngày

GÓI DVSR1

Dung lượng:600 MB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:Không giới hạn
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Có Backup
5.000 đ /30 ngày

GÓI DVSR2

Dung lượng:2.300 MB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:Không giới hạn
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Có Backup
10.000 đ /30 ngày

GÓI DVSR3

Dung lượng:5.000 MB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:Không giới hạn
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Có Backup
15.000 đ /30 ngày

GÓI DVSR4

Dung lượng:12.000 MB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:Không giới hạn
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Có Backup
20.000 đ /30 ngày

GÓI DVSR5

Dung lượng:15.000 MB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:Không giới hạn
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Có Backup
90.000 đ /30 ngày

GÓI DVSR6

Dung lượng:500.000 MB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:Không giới hạn
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Có Backup
120.000 đ /30 ngày

GÓI UNLINEDDVRS

Dung lượng:1.000.000 MB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:Không giới hạn
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Có Backup
35.000 đ /30 ngày

GÓI DVSR7

Dung lượng:300.000 MB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:Không giới hạn
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Có Backup
0 đ /30 ngày

GÓI DVSRFREE

Dung lượng:3.000 MB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:3 tên miền
Miền bí danh:3 tên miền
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Có Backup