Mua tên miền

Lưu ý chỉ nhập tên miền, không nhập đuôi. Ví dụ mua dichvusieure.com thì nhập dichvusieure
Đuôi miền mà bạn muốn mua
Chỉ có thể mua từ 1 năm đến 10 năm
(Khách hàng đã nhập 0 NS) Mỗi nameserver 1 hàng. Khuyến khích nên dùng nameserver của cloudfare.com. Tối thiểu 2NS, tối đa 13NS.